Adnoddau
supporting image for TGAU Daearyddiaeth Gweithgareddau Ymarfer
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 21 Ebrill 2021
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Arwyr Chwaraeon
Hanes

TGAU Daearyddiaeth Gweithgareddau Ymarfer

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys fersiwn Gymraeg o’r adran Gweithgareddau Ymarfer (Practice Activities) sydd yn rhan o WJEC GCSE Geography, Second Edition (Hodder Education, 2020). Cyhoeddwyd y llyfr gwreiddiol yn Gymraeg CBAC TGAU Daearyddiaeth yn 2016.

Mae’r adnodd Cymraeg hwn yn addas ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4.

Lluniwyd yr adnodd hwn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

Daearyddiaeth
TGAU
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.