Adnoddau
supporting image for Llifogydd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Sadwrn, 2 Tachwedd 2013
Awdur:
- GCaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Tirweddau Nodedig y DU
Daearyddiaeth

Llifogydd

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae’r gweithgareddau hyn yn defnyddio gwybodaeth am lifogydd a’r wybodaeth am lefelau afonydd a môr a ddarperir gan Asiantaeth yr Amgylchedd (Cyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn).  Mae’r wybodaeth yma yn bwysig i bobl sy’n byw mewn ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd er mwyn iddynt allu penderfynu beth i’w wneud wrth i lefelau’r dŵr newid. Lleolir gorsafoedd monitro sy’n mesur lefelau afonydd, llynnoedd a dŵr daear ledled Lloegr a Chymru a chymerir mesuriadau yn electronig gan sensoriaid sydd wedyn yn eu hanfon yn awtomatig yn ôl i’r Asiantaeth.

 

Daearyddiaeth
Llifogydd
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.