Adnoddau
supporting image for Uned 1 Egni a bywyd 1.1.2 - Dysgu Cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 16 Mawrth 2021
Awdur:
- Sharon Goulden
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Offer testun
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol

Uned 1 Egni a bywyd 1.1.2 - Dysgu Cyfunol

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â Uned 1 Egni a bywyd 1.1.2.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

dysgu cyfunol
dysgu gwrthdro
Dysgu o bell
Gwyddoniaeth gymhwysol
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.