Adnoddau
supporting image for Rheoli adweithiau cemegol - Dysgu cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 2 Mawrth 2021
Awdur:
- Beverly Timothy-Webber
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Rheoli adweithiau cemegol - Dysgu cyfunol

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Mae'r adnodd yma yn addas ar gyfer Gradd Unigol a Dwyradd:

Gradd unigol Uned 2 - 2.2.1

Gradd dwyradd Uned 3 - 3.4.1


Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â Rheoli prosesau - Rheoli adweithiau cemegol.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
bwyd, defnyddiau a phrosesau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.