Adnoddau
supporting image for Datblygu Ymchwiliadau Gwaith Maes Mwy Effeithiol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 2 Mawrth 2021
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Datblygu Ymchwiliadau Gwaith Maes Mwy Effeithiol

Daearyddiaeth
CA5 >
CA4 >

Canllaw cam wrth gam i ddatblygu teitlau ac is-gwestiynau mwy effeithiol ar gyfer eich ymchwiliadau. Mae’r rhaglen gwaith maes hon wedi’i hanelu at athrawon TGAU daearyddiaeth ac at ddysgwyr ac athrawon TAG Daearyddiaeth. Mae’n anelu at gefnogi’r datblygiad o deitlau gwaith maes canolbwyntiedig er mwyn helpu datblygu bob cam o’r broses ymholi. 

1. Wedi’i hanelu at athrawon TGAU a TAG Daearyddiaeth.

2. Yn cefnogi dysgwyr Safon Uwch Daearyddiaeth i greu teitlau gwaith maes yn annibynnol fel rhan o’u hasesiadau di-arholiad.

3. Yn berthnasol i bob daearyddwr sy’n ymgymryd â gwaith maes.

gwaith maes
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 3
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.