Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth -  TGAU Gwyddoniaeth gymhwysol - Dwyradd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 16 Chwefror 2021
Awdur:
- Brian Harris
Adnoddau perthnasol
Egni yn y byd cyfoes
Sbaeneg
Iechyd ac Anabledd
Cymdeithaseg
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
Fideos sgiliau
Bwyd a Maeth
Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth - Bywyd Modern ac Egni
Gwyddoniaeth

Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Gwyddoniaeth gymhwysol - Dwyradd

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth gymhwysol (Dwyradd)

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

Trefnyddion gwybodaeth
Uned 1
Egni
Amgylchedd
Gofod
Iechyd
Bywyd
Bwyd
Ffeiliau
1.1 Egni a bywyd
1.2 Bywyd modern ac egni
1.3 Cael adnoddau o'n planed
2.1 Ein planed
2.2. Diogelu ein hamgylchedd
2.3. Iechyd, ffitrwydd a chwaraeon
3.1 Defnyddiau at bwrpas
3.2 Bwyd ar gyfer y dyfodol
3.3 Canfyddiad Gwyddonol
3.4 Rheoli prosesau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.