Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth TAG UG/Safon Uwch Busnes
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 10 Chwefror 2021
Awdur:
- Natalie Jones
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
UG Ffilm - La Rafle. Uned 4: Awyrgylch
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 4: Awyrgylch
Ffrangeg
UG Ffilm - Un long Dimanche. Uned 4: Awyrgylch
Ffrangeg

Trefnyddion Gwybodaeth TAG UG/Safon Uwch Busnes

Busnes
CA5 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer Lefel A Busnes - Uned 4 Busnes mewn Byd sy'n Newid.

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

busnes
Trefnyddion gwybodaeth
adnodd myfyrwyr
Uned 4
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.