Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Busnes - Uned 3
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 4 Chwefror 2021
Awdur:
- Natalie Jones
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Trefnyddion Gwybodaeth Lefel A Busnes - Uned 3

Busnes
CA5 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer Lefel A Busnes - Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth.

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

busnes
Trefnyddion gwybodaeth
Dysgu o bell
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.