Adnoddau
supporting image for Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 1 Tachwedd 2013
Awdur:
- GCaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Llifogydd
Daearyddiaeth
Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924
Hanes

Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol

Daearyddiaeth
CA5 >

Defnyddir data llif afonydd, hydrograffau, graffiau hinsawdd, mapiau, llinfapiau, lluniau, clipiau fideo, ac elfennau GIS er mwyn astudio patrymedd afonydd allifogydd mewn gwahanol fasynau traeniad.  Ceir ymarfer gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar waith maes rhithwir er mwyn dewis y cynllun gorau i atal llifogydd yn ardal Y Bontfaen.  Gellir cyflwyno'r gwaith i'r dosbarth cyfan ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol neu gellir ei ddefnyddio yn unigol gan fyfyrwyr ar gyfrifiaduron.

 

Afonydd
Llifogydd
Newid
Daearyddiaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.