Adnoddau
supporting image for Fframiau Ysgrifennu
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 31 Hydref 2013
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith
Glas
Welsh Second Language
Glas
Cymraeg Ail Iaith

Fframiau Ysgrifennu

Cymraeg Ail Iaith
CA4 >

Noddwyd gan Lywodraeth Cymru

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys fframiau ysgrifennu a modelau ar gyfer ffurfiau ysgrifenedig megis sgwrs, llythyr, dyddiadur ac ati. Mae’r fframiau a’r modelau wedi eu datblygu ar ddwy haen. Mae’r rhai symlaf yn addas i ddysgwyr ail iaith prif ffrwd Cyfnod Allweddol 2, ac mae’r haen uwch yn addas i ddysgwyr sy’n gweithio ar lefel uwch na’r norm ar gyfer y Cyfnod Allweddol hwn. Gellir hefyd gwneud defnydd o’r gwaith gyda disgyblion sydd yn astudio yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.

 

Fframiau
Ysgrifennu
Cymraeg ail iaith
Ffeiliau
Yr Holl Waith
Fesul Adran

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.