Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Daearyddiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 27 Hydref 2020
Awdur:
- Graham Reardon
- Michael Marshall
- Rhian Kift
Adnoddau perthnasol
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Un Long Dimanche. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg

Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Daearyddiaeth

Daearyddiaeth
CA4 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu o TGAU Daearyddiaeth.

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

Trefnyddion gwybodaeth
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 1
Uned 2
Ffeiliau
Syniad Allweddol 1.1: Tirweddau nodedig yng Nghymru
Syniad Allweddol 1.2: Proses a newidiadau tirffurf mewn dwy dirwedd wahanol a nodedig
Syniad Allweddol 1.3: Dalgylchoedd afonydd
Syniad Allweddol 2.1: Y continwwm trefol-gwledig yng Nghymru
Syniad Allweddol 2.2: Newidiadau poblogaeth a threfol yn y DU
Syniad Allweddol 2.3: Materion trefol mewn dinasoedd global cyferbyniol
Syniad Allweddol 3.1: Prosesau a thirffurfiau tectonig
Syniad Allweddol 3.2: Lleoedd sy'n agored i niwed a lleihau peryglon
Syniad Allweddol 4.1: Morlinau sy'n agored i niwed
Syniad Allweddol 4.2: Rheoli peryglon arfordirol
Syniad Allweddol 5.1: Newid hinsawdd yn ystod y cyfnod Cwaternaidd
Syniad Allweddol 5.2: Patrymau a phrosesau'r tywydd
Syniad Allweddol 5.3: Prosesau a rhyngweithiadau o fewn ecosystemau
Syniad Allweddol 5.4: Gweithgaredd dynol a phrosesau ecosystemau
Syniad Allweddol 6.1: Mesur anghydraddolebau byd-eang
Syniad Allweddol 6.2: Achosion a chanlyniadau datblygiad anghyson ar raddfa fydeang
Syniad Allweddol 6.3: Adnoddau dŵr a'u rheolaeth
Syniad Allweddol 6.4: Datblygu economaidd rhanbarthol
Syniad Allweddol 7.1: Mesur datblygiad cymdeithasol
Syniad Allweddol 7.2: Materion cyfoes
Syniad Allweddol 8.1: Prynwriaeth a'i heffaith ar yr amgylchedd

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.