Adnoddau
supporting image for TGAU Heriau Busnes aros gartref yr haf
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 25 Medi 2020
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Busnes
TGAU Posteri busnes
Busnes

TGAU Heriau Busnes aros gartref yr haf

Busnes
CA5 >
CA4 >

Cwblhewch bob her i ennill pwyntiau a dringo’r byd busnes.

Mae’r heriau hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr TGAU a TAG.

busnes
adnodd myfyrwyr
Dysgu o bell
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.