Adnoddau
supporting image for Dysgu Trwy Daearyddiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 11 Medi 2020
Awdur:
- Hwb Cymru
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Dysgu Trwy Daearyddiaeth

Daearyddiaeth
CA5 >

Adnodd drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n cynnwys cyfres o weithgareddau amlgyfrwng addysgu a dysgu i gefnogi cwrs Daearyddiaeth CBAC UG ac U2. Mae’r adnodd yn cefnogi addysgeg rhyngweithiol cyfredol, gan gynnwys asesu ar gyfer dysgu. Mae’r adnodd yn datblygu dealltwriaeth a sgiliau daearyddol drwy weithgareddau sydd â ffocws benodol ar lythrennedd a rhifedd ac yn canolbwyntio'n arbennig ar sgiliau rhifedd a mathemategol fel y nodir yn manyleb CBAC.

Daearyddiaeth
Rhifedd
Llythrennedd
Sgiliau mathemateg
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.