Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Cyfrifiadureg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 9 Medi 2020
Awdur:
- Jenny Gillies
- Mark Thomas
- Martin Gillies
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg
CA4 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu o TGAU Cyfrifiadureg

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

Trefnyddion gwybodaeth
Dysgu o bell
adolygu
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Cyfrifiadureg
Ffeiliau
Uned 1
Uned 2

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.