Adnoddau
supporting image for Syniad Allweddol 1.1: Tirweddau nodedig yng Nghymru - - Dysgu cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 20 Awst 2020
Awdur:
- Graham Reardon
Adnoddau perthnasol
Astudiaethau ymchwil gwreiddiol
Seicoleg
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
AC Islam (UG), Astudiaethau Crefyddol

Syniad Allweddol 1.1: Tirweddau nodedig yng Nghymru - - Dysgu cyfunol

Daearyddiaeth
CA4 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â phob elfen o Syniad allweddol 1.1.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser. 

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 1
Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol
Tirweddau a Phrosesau Ffisegol
Ffeiliau
i'w asesu yn 2021
i'w asesu yn 2022
Cydnabyddiaethau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.