Adnoddau
supporting image for Canllawiau i athrawon: Asesiad Safon Uwch
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 14 Gorffennaf 2020
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Nid oes cyfryngau perthnasol ar gael ar hyn o bryd

Canllawiau i athrawon: Asesiad Safon Uwch

Daearyddiaeth
CA5 >
Mae'r cyflwyniad yma yn cynnig canllaw ar gyfer y tri amcan asesu sy'n sail i gymwysterau CBAC Safon Uwch. Mae'n cynnwys enghreifftiau o'r mathau gwahanol o gwestiynau arholiad a sut mae'r amcanion asesu a'r geiriau gorchymyn cysylltiedig yn cael eu dyrannu.
amcanion asesu
geiriau gorchymyn
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.