Adnoddau
supporting image for Adnodd Dysgu o Adref
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 11 Mehefin 2020
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Nid oes cyfryngau perthnasol ar gael ar hyn o bryd

Adnodd Dysgu o Adref

Bagloriaeth Cymru
CA4 >
Bydd y pecyn Adnodd Dysgu o Adref yma yn galluogi dysgwyr i ymarfer a datblygu’r saith sgil hanfodol sy’n ganolbwynt i Dystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen. Bydd y saith gweithgaredd sy’n gysylltiedig â rhedeg Parc thema ‘Funland’ yn rhoi’r cyfle i’r dysgwyr weithio ar y sgiliau canlynol:
· Llythrennedd
· Rhifedd
·Llythrennedd Digidol
· Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
· Creadigedd ac Arloesi
· Cynllunio a Threfnu
· Effeithiolrwydd Personol
Her Sgiliau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.