Adnoddau
supporting image for Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Sbaeneg (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 24 Ebrill 2020
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Sbaeneg (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Sbaeneg
CA4 >

Mae'r Adnodd Caneuon Llythrennedd Triphlyg yn darparu syniadau symbylus a gweithgareddau atodol i ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion ar draws ieithoedd. Defnyddir y cyfrwng cyffredin, sef cerddoriaeth a chanu, yn arf addysgu a dysgu iaith.

CA4
myfyrwyr
Sbaeneg
adolygu
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.