Adnoddau
supporting image for Sbaeneg Heriau Darllen (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 24 Ebrill 2020
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Sbaeneg Heriau Darllen (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Sbaeneg
CA4 >

Gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu y mae modd eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu mewn dosbarth cyfan neu ar gyfer unigolyn. Mae'r adnodd yma'n darparu ar gyfer y tair thema yn y fanyleb newydd.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
myfyrwyr
adolygu
Sbaeneg
CA4
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.