Adnoddau
supporting image for TGAU Daearyddiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 22 Ebrill 2020
Awdur:
- BBC Bitesize
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth

TGAU Daearyddiaeth

Daearyddiaeth
CA4 >

Adnoddau adolygu wedi eu darparu gan BBC Bitesize a fydd yn gymorth i chi gynnal yr hyn yr ydych eisoes wedi ei ddysgu ac eich paratoi ar gyfer astudiaethau Safon Uwch.

Daearyddiaeth
adnodd myfyrwyr
myfyrwyr
hunan-astudio
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.