Adnoddau
supporting image for Adolygu Mathemateg - Rhifedd TGAU
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 20 Ebrill 2020
Awdur:
- BBC Bitesize
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Adolygu Hanes
Hanes

Adolygu Mathemateg - Rhifedd TGAU

Mathemateg
CA5 >
CA4 >

Adnoddau adolygu wedi eu darparu gan BBC Bitesize a fydd yn gymorth i chi gynnal yr hyn yr ydych eisoes wedi ei ddysgu ac eich paratoi ar gyfer astudiaethau Safon Uwch. 

adolygu
Mathemateg
Rhifedd
adnodd myfyrwyr
myfyrwyr
hunan-astudio
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.