Adnoddau
supporting image for Adolygu Mathemateg TGAU
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 20 Ebrill 2020
Awdur:
- BBC Bitesize
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Adolygu Hanes
Hanes

Adolygu Mathemateg TGAU

Mathemateg
CA5 >
CA4 >
Adnoddau adolygu wedi eu darparu gan BBC Bitesize a fydd yn gymorth i chi gynnal yr hyn yr ydych eisoes wedi ei ddysgu ac eich paratoi ar gyfer astudiaethau Safon Uwch. 
adolygu
Mathemateg
myfyrwyr
adnodd myfyrwyr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.