Adnoddau
supporting image for Adolygu Gwyddoniaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 20 Ebrill 2020
Awdur:
- Bangor University
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Adolygu Gwyddoniaeth

Bioleg
CA5 >
CA4 >

Wedi’i seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, mae’r ap hwn, sy’n rhad ac am ddim ac yn gwbl ddwyieithog, yn cynnig cwisiau i’ch helpu i gynnal yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu eisoes ac eich paratoi ar gyfer astudiaethau Safon Uwch.

Ar hyn o bryd mae’r ap yn cynnig 50 o gwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella eich gwybodaeth.

adolygu
adnodd myfyrwyr
myfyrwyr
hunan-astudio
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.