Adnoddau
supporting image for Trefnyddion gwybodaeth TGAU Frangeg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 30 Mawrth 2020
Awdur:
- Louise Pearce
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Trefnyddion gwybodaeth TGAU Frangeg

Ffrangeg
CA4 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth a fydd yn ymdrin â phob un o'r is-themâu ar gyfer TGAU Ffrangeg. Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

Bydd rhagor i ddod yn fuan.

Trefnyddion gwybodaeth
Dysgu o bell
Themau
myfyrwyr
adolygu
Ffeiliau
Diwylliannau ieuenctid
Ffordd o Fyw
Arferion a Thraddodiadau
Cartref a'r Ardal Leol
Y Byd Ehangach
Cynaliadwyedd Byd-eang
Astudiaeth Gyfredol
Menter, Cyflogadwyedd a Chynlluniau'r Dyfodol

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.