Adnoddau
supporting image for Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 30 Mawrth 2020
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Ffiseg PH2
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Llythrennedd trwy Wyddoniaeth
Gwyddoniaeth, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Opsiynau Ffiseg TAG
Ffiseg
Offer testun
Ffiseg

Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Ffiseg
CA4 >

Adeiladwch eich papurau eich hun er mwyn profi eich dealltwriaeth o bynciau penodol. Mae’r banc cwestiynau hefyd yn cynnwys cynlluniau marcio fel eich bod yn gallu marcio eich gwaith eich hun a gweld eich cynnydd.

adnodd myfyrwyr
Ffiseg
Cwestiynau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.