Adnoddau
supporting image for Adolygu Arholiadau Ar-lein (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 27 Mawrth 2020
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Adolygu Arholiadau Ar-lein (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Saesneg
CA5 >
CA4 >

Edrychwch ar atebion i gwestiynau hen bapurau ac ystyriwch sylwadau’r arholwr. Bydd yr adnoddau yma yn eich helpu chi i ddeall am beth mae’r arholwr yn chwilio yn eich atebion ac i’ch helpu i osgoi camgymeriadau cyffredin.

Sicrhewch eich bod yn llwytho’r ffeil i lawr ac yna ewch i’r ffolder lle rydych wedi ei harbed os gwelwch yn dda. De-gliciwch ar y ffeil a’i hagor gydag Adobe PDF reader.

myfyrwyr
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.