Adnoddau
supporting image for Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 25 Mawrth 2020
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Adolygu Hanes
Hanes

Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Mathemateg
CA5 >
CA4 >

Adeiladwch eich papurau eich hun er mwyn profi eich dealltwriaeth o bynciau penodol. Mae’r banc cwestiynau hefyd yn cynnwys cynlluniau marcio fel eich bod yn gallu marcio eich gwaith eich hun a gweld eich cynnydd.

Mathemateg
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.