Adnoddau
supporting image for Mathemateg bellach (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 25 Mawrth 2020
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Adolygu Hanes
Hanes

Mathemateg bellach (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Mathemateg
CA5 >

Cyfres o nodiadau a thaflenni gwaith i gefnogi’r astudiaeth o fathemateg bellach. Yn berffaith i fyfyrwyr i’w defnyddio fel ffordd o astudio unigol.

Mathemateg
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.