Adnoddau
supporting image for AA3: Datblydu sgiliau dadansoddi data
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 20 Chwefror 2020
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Cymdeithaseg Byd
Cymdeithaseg
Datblygu Metawybyddiaeth
Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Drama, Ffiseg, Ffrangeg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Saesneg, Sbaeneg
Datblygu metawybyddiaeth
Daearyddiaeth

AA3: Datblydu sgiliau dadansoddi data

Daearyddiaeth
CA5 >

Trwy amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol, bydd ymgeiswyr yn dysgu sut i ddisgrifio a dadansoddi patrymau, tueddiadau a pherthnasoedd yn effeithiol ac yn cael eu tywys ar sut i feddwl yn feirniadol am wahanol dechnegau cyflwyno data. Mae cynnwys yr adnodd hwn yn cefnogi ymgeiswyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau a’u hasesiadau di-arholiad.

Sgiliau allweddol
Sgiliau
Lefel A
Datblygiad
datblygu meddwl
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.