Adnoddau
supporting image for Beth sy’n gwneud traethawd da?
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2019
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Sporting Heroes
History
Literary and Linguistic Terminology
English Language/Literature
Advanced Skills Induction Resource
Welsh Baccalaureate
Skills videos
Food and Nutrition
Match the question to the assessment objective
Psychology

Beth sy’n gwneud traethawd da?

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
CA5 >

Mae’r adnoddau hyn wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau ysgrifennu traethawd myfyrwyr Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Lefel A drwy ddarparu adnoddau addysgu a dysgu i’w defnyddio ar-lein ac all-lein yn annibynnol ac yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r adnoddau’n seiliedig ar y syniad o dorri i lawr cydrannau traethawd da ac yna ystyried sut y gellir cyflawni pob un o’r elfennau hyn.

Advanced Skills
exam skills
Functional skills
key skills
skills
Skills induction
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.