Adnoddau
supporting image for Archwilio Setiau Data Mawr
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 31 Hydref 2019
Awdur:
- Kate Richards
Adnoddau perthnasol
Exploring Large Data Sets
Mathematics
Archwilio Setiau Data Mawr
Mathemateg
Cwestiynau ystadegau a mathemateg daearyddol rhyngweithiol
Daearyddiaeth
Exploring Large Data Sets
Welsh Baccalaureate
Cymedr, canolrif, modd ac amrediad - Dysgu Cyfunol
Mathemateg

Archwilio Setiau Data Mawr

Bagloriaeth Cymru
CA5 >

Pwrpas yr adnodd yma yw cefnogi addysgu setiau data mawr sy'n rhan o fanyleb TAG Mathemateg newydd CBAC. Gellir defnyddio'r adnodd i archwilio a dadansoddi setiau data mawr gan hefyd enghreifftio rhai o'r elfennau damcaniaethol y meysydd ystadegol. Paratowyd y gwaith fel bod modd ei ddefnyddio gan athrawon mewn ystafell TGCh gyda'r myfyrwyr.

Data mawr
Ystadegau
Excel
Ffeiliau
Data
Gweithgareddau
Cydnabyddiaethau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.