Adnoddau
supporting image for Canllaw
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 30 Hydref 2019
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Llifogydd
Daearyddiaeth

Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol

Daearyddiaeth
CA5 >

Mae’r canllaw yma ar gyfer ymchwil economaidd a chymdeithasol wedi ei gynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’ canllaw yn cynnig arweiniad i fyfyrwyr wrth iddynt fynd ati i gynnal eu prosiect hymchwil annibynnol eu hunain ac yn rhoi hyder iddynt wrth gymhwyso sgiliau ystadegol ac ymchwil. Mae gan yr adnodd bedair rhan:

Cynnal eich Ymchwil eich Hun

Casglu Data

Dadansoddi Data

Cyflwyno Data

Daearyddiaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.