Adnoddau
supporting image for Amcanion asesu Lefel A/AS Busnes
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 18 Hydref 2019
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Busnes
TGAU Posteri busnes
Busnes

Amcanion asesu Lefel A/AS Busnes

Busnes
CA5 >

Sleidiau amcanion asesu ar gyfer Lefel A/AS er mwyn cynorthwyo ymgeiswyr i adnabod a deall geiriau gorchymyn mewn papurau arholiad.

CA5
busnes
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.