Adnoddau
supporting image for Sglein ar lein
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 29 Hydref 2013
Awdur:
- Bethan Clement
- Lowri Lloyd
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ymarferion amlddewis
Cymraeg

Sglein ar lein

Cymraeg
CA5 >

Adnodd sy'n cynnwys amrywiaeth o ymarferion iaith ryngweithiol a fydd o gymorth i athrawon a myfyrwyr wrth baratoi at y cwrs Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf. Nod y gweithgareddau hyn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr am gywirdeb iaith yn benodol ar gyfer Adran A Uned CY3 ond mae'n adnodd gwerthfawr ar gyfer holl agweddau'r fanyleb.

Cymraeg
Gramadeg
Cywirdeb Iaith
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.