Adnoddau
supporting image for Adnoddau ar gyfer y fanyleb TAG UG/U Mathemateg Bellach diwygiedig
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018
Awdur:
- Gareth Davies
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Mathemateg Llwybrau Mynediad
Mathemateg

Adnoddau ar gyfer y fanyleb TAG UG/U Mathemateg Bellach diwygiedig

Mathemateg
CA5 >

Cyfres o adnoddau i gefnogi'r fanyleb TAG UG/U Mathemateg Bellach diwygiedig, yn enwedig rhai o'r pynciau newydd yn yr unedau UG ac U2:

• Profion amharamedrig (Uned 5: Ystadegaeth Bellach B)

• Trefn un Cypledig Hafaliadau Differol (Uned 4: Mathemateg Bur Bellach B)

• Profion Chi sgwâr (Uned 2: Ystadegaeth Bellach A)

• Dosraniadau Esbonyddol (Uned 2: Ystadegaeth Bellach A)

Mathemateg
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.