Adnoddau
supporting image for Ecosystemau – coedwigoedd glaw trofannol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Sul, 4 Tachwedd 2018
Awdur:
- Kevin Davis
Adnoddau perthnasol
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Un Long Dimanche. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Barfuss. Uned 1: Strwythr
Almaeneg

Ecosystemau – coedwigoedd glaw trofannol

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae'r adnoddau yma yn cefnogi addysgu Daearyddiaeth TGAU CBAC (asesu cyntaf yn 2018). Maent yn cefnogi addysgu Thema Graidd 2, Syniad Allweddol 5.3: Prosesau a rhyngweithiadau o fewn ecosystemau.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 2
Materion Amgylcheddol a Datblygiad
Tywydd, Hinsawdd ac Ecosystemau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.