Adnoddau
supporting image for Cefnogaeth AA1 & AA2 - Cristnogaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 18 Medi 2018
Awdur:
- Dr Greg Barker
Adnoddau perthnasol
RS3 Astudio Crefydd (U2)
AC Cristnogaeth (Lefel A), Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
AC Islam (UG), Astudiaethau Crefyddol
Uned 1 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA1 (Themâu 1-4)
AC Judaism (UG), Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - datblygu sgiliau AA2
AC Judaism (UG), Astudiaethau Crefyddol

Cefnogaeth AA1 & AA2 - Cristnogaeth

Astudiaethau Crefyddol
CA5 >
AC Cristnogaeth (Lefel A)
CA5 >

Arweiniad ac awgrymiadau pellach am adnoddau (yn ychwanegol at y ddogfen Canllaw Addysgu) ar gyfer Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch Uned 3, Cristnogaeth.

Mae'r ddogfen AA1 yn cynnwys awgrymiadau am wefannau adnoddau, detholiadau teledu a ffilm, llyfrau a cherddoriaeth.

Mae'r ddogfen AA2 yn awgrymu enghreifftiau o linellau rhesymu/casgliadau ynglŷn â'r materion a nodir yn y fanyleb.

Cristnogaeth
AA1
AA2
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.