Adnoddau
supporting image for Cymhwyso Mathemateg mewn Daearyddiaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018
Awdur:
- Rhian Kift
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg

Cymhwyso Mathemateg mewn Daearyddiaeth

Daearyddiaeth
CA4 >

Mi fydd y fideos byr hyn yn gymorth i fyfyrwyr i ddeall y defnydd o Fathemateg mewn Daearyddiaeth. Maent yn disgrifio'r broses fathemategol gan ddefnyddio data daearyddol. Gall yr adnoddau hyn cael eu defnyddio fel man cychwyn er mwyn datblygu syniadau am gwestiynau dealltwriaeth (AA1.2 CBAC) a chymhwysiad (AA2 CBAC).

Mathemateg
Daearyddiaeth
Ffeiliau
Canolduedd
Histogramau
Canrannau
Amrediad
Graffiau Gwasgariad

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.