Adnoddau
supporting image for Defnyddio cynnwys i ddatblygu sgiliau amcan asesu
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 2 Mai 2018
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Busnes
TGAU Posteri busnes
Busnes

Defnyddio cynnwys i ddatblygu sgiliau amcan asesu

Busnes
CA5 >

Chwe thaflen waith sy'n gymorth i leihau amser yn addysgu gwybodaeth a dealltwriaeth gan roi sylw i gymhwysiad, dadansoddiad a gwerthusiad.

Pwrpas yr adnoddu yw cynnig syniadau i athrawon ar gyfer datblygu sgiliau'r AA a lleihau'r cynnwys sy'n cael ei addysgu.  Anogir athrawon i ddatblygu adnoddau pellach eu hunain sy'n debyg i'r chwech a ddarperir.

busnes
Amcanion asesu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.