Adnoddau
supporting image for Cwestiynau ystadegau a mathemateg  daearyddol rhyngweithiol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 13 Ebrill 2018
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth

Cwestiynau ystadegau a mathemateg daearyddol rhyngweithiol

Daearyddiaeth
CA4 >

Cwestiynau mathemateg ac ystadegau rhyngweithiol.  Mae'r adnodd yn cynnig cyfle i athrawon a disgyblion adolygu amrywiaeth o dechnegau mathemategol ac ystadegol a ddefnyddir mewn Daearyddiaeth ac sy'n berthnasol i'r fanyleb.

Mathemateg
Ystadegau
Technegau
Rhifiadol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.