Adnoddau
supporting image for Efrog Newydd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 23 Hydref 2013
Awdur:
- Bob Holland
- Jayne Clancy
Adnoddau perthnasol
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Malta
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Barcelona
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Sgiliau Meddwl mewn Teithio a Thwristiaeth - Uned 1
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Efrog Newydd

Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
CA5 >
CA4 >

Mae Efrog Newydd yn un o’r dinasoedd yr ymwelir â hi fwyaf yn y byd. Mae’r astudiaeth achos hon yn caniatáu myfyrwyr i edrych ar agweddau amrywiol o Efrog Newydd, gan gynnwys lleoliad, hinsawdd, diwylliant a threftadaeth a.y.y.b. i ddeall pam mae’r ddinas hon yn apelio cymaint i dwristiaid ac ymwelwyr. 

Mae nifer o weithgareddau wedi cael eu cynnwys i helpu i ymchwilio i Efrog Newydd ymhellach.

Efrog Newydd
Hamdden a Thwristiaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.