Adnoddau
supporting image for TGAU Economi Cymru - Cipolwg 2017
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 19 Ionawr 2018
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
TGAU Offer testun
Busnes
Sgiliau meintiol ar gyfer TGAU
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 4 Busnes mewn Byd sy'n Newid – Gwerslyfr digidol
Busnes
TGAU Casgliad o adnoddau busnes sydd yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Busnes
Trefnyddion Gwybodaeth UG Busnes Uned 1
Busnes

TGAU Economi Cymru - Cipolwg 2017

Busnes
CA5 >
CA4 >

Adnodd cryno sy'n adnabod prif nodweddion economi Cymru. Mae'r uned yn addas ar gyfer Astudiaethau Busnes TGAU a TAG gan dynnu sylw at y nodweddion economaidd pwysig y mae angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'r adnodd yn cynnwys testun, rhifau a graffiau i gefnogi dysgu cyfres o sgiliau meintiol.

Astudiaethau Busnes
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.