Adnoddau
supporting image for Sbaeneg Heriau Darllen
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 16 Tachwedd 2017
Awdur:
- Bethan McHugh
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Fframiau Ysgrifennu
Cymraeg Ail Iaith

Sbaeneg Heriau Darllen

Sbaeneg
CA4 >

Gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu y mae modd eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu mewn dosbarth cyfan neu ar gyfer unigolyn. Mae'r adnodd yma'n darparu ar gyfer y tair thema yn y fanyleb newydd.

Darllen
Ysgrifennu
Gwrando
Geirfa
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.