Adnoddau
supporting image for Cynhyrchu trydan
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 31 Hydref 2017
Awdur:
- Peter Lloyd
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Cynhyrchu trydan

Ffiseg
CA4 >
Gwyddoniaeth
CA4 >
Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys sawl gweithgaredd rhyngweithiol byr i gefnogi addysgu o'r pwnc cynhyrchu trydan.

Egni, adnoddau a’r amgylchedd
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ffeiliau
Lefel 1
Lefel 2
Lefel 3
Lefel 4
Lefel 5
Lefel 6

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.