Adnoddau
supporting image for Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 21 Medi 2017
Awdur:
- Simon Oakes
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon

Daearyddiaeth
CA5 >

Mae'r cyflwyniadau a'r gweithgareddau yma wedi eu cynllunio i gefnogi myfyrwyr sy'n astudio Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon. Mae'r awdur wedi canolbwyntio ar elfennau mwy anghyfarwydd y thema gan geisio adeiladu ar wybodaeth flaenorol disgyblion o'r cynnwys. Mae'r cyflwyniadau ar gael i'w haddasu at ddibenion pob sefydliad unigol. Dylai athrawon argraffu'r nodiadau sy'n cyd-fynd â phob sleid i gael y gorau o'r adnodd.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 3
Systemau Byd-eang a Llywodraethiant Byd-eang
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.