Adnoddau
supporting image for Canllaw Myfyrwyr i
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 1 Medi 2017
Awdur:
- Royal Geographical Society
Adnoddau perthnasol
Nid oes cyfryngau perthnasol ar gael ar hyn o bryd

Canllaw Myfyrwyr i'r Ymchwiliad Annibynnol Safon Uwch (RGS)

Daearyddiaeth
CA5 >
Bagloriaeth Cymru
CA5 >

Cynlluniwyd y canllaw hwn gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol i gefnogi myfyrwyr trwy bob cam o'u Hymchwiliadau Annibynnol Safon Uwch Daearyddiaeth. Mae'r deunydd yn dilyn y Llwybr i Ymholiad a phob un o'r chwe cham angenrheidiol gan roi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwilio, casglu data, cyflwyno data, a'u sgiliau ystadegol. Mae hefyd yn darparu cymorth a chyngor gwerthfawr i fyfyrwyr feithrin y gallu i werthuso gwaith yn effeithiol. Diolch i'r Gymdeithas Ddaearyddol am eu cydweithrediad parod wrth baratoi'r cyfieithiad hwn ac mae modd llwytho i lawr fersiwn Cymraeg tebyg o'r gwaith yma (mewn un ffeil) o wefan yr RGS - www.rgs.org

Canllaw
Annibynnol
Ymchwiliad
Ymholi
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.