Adnoddau
supporting image for Themau - El otro árbol de Guernica
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 3 Gorffennaf 2017
Awdur:
- Helen Clarke
- Nina Clarke
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Fframiau Ysgrifennu
Cymraeg Ail Iaith
Les Médias
Ffrangeg
Cardiau Cystrawen
Cymraeg Ail Iaith, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Themau - El otro árbol de Guernica

Sbaeneg
CA5 >

Gweithgareddau darllen ac ysgrifennu rhyngweithiol y mae modd eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu dosbarth cyfan neu unigolion.  Mae'r adnoddau yn canolbwyntio ar Uned 5: Ymateb Beirniadol a Dadansoddol Ysgrifenedig ar gyfer y fanyleb newydd. Nid yw'n fwriad i gynnwys yr adnodd gynnig yr holl ddeunydd sydd ei angen ar gyfer y gwaith llenyddol, ond cynlluniwyd yr uned fel sbardun i addysgu.  Wrth reswm bydd athrawon eisiau ychwanegu eu deunyddiau eu hunain wrth iddynt astudio pob gwaith gyda'r dysgwyr.

Defnyddir amodau 'Delio'n deg' i bwrpas adolygu a beirniadu cynnwys ond os oes rhywbeth yn anghywir neu wedi ei hepgor yna cysylltwch gyda ni er mwyn i ni wneud y cywiriadau angenrheidiol - adnoddau@cbac.co.uk

Llenyddiaeth
Llyfrau
Uned 5
Dadansoddiad beirniadol
Ysgrifennu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.