Adnoddau
supporting image for Sgiliau Meddwl mewn Teithio a Thwristiaeth - Uned 1
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 21 Hydref 2013
Awdur:
- Bob Holland
Adnoddau perthnasol
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Malta
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Barcelona
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Efrog Newydd
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Sgiliau Meddwl mewn Teithio a Thwristiaeth - Uned 1

Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
CA5 >
CA4 >

Noddwyd gan Lwyodraeth Cymru

Gwersylloedd Gwyliau, Cwmnïau Hedfan Rhad, Pecynnau gwyliau ac archebu ar-lein, Cyrchfannau twristiaeth, Gwyliau mordeithiau.

Mae’r deunyddiau hyn wedi cael eu cynllunio i ategu agenda APADGOS ar gyfer datblygu sgiliau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu ar gyfer dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau teithio a thwristiaeth, gan gynnwys:

 

  • TGAU mewn Hamdden a Thwristiaeth
  • UG mewn Teithio a Thwristiaeth

 

Mae’r deunyddiau hyn wedi cael eu hisrannu yn dair Uned, a phob un yn cynnwys pum pwnc:

 

Uned 1 – Datblygu teithio a thwristiaeth dros amser

  • Gwersylloedd Gwyliau
  • Cwmniau Hedfan Rhad
  • Pecynnau gwyliau ac archebu ar-lein
  • Cyrchfannau twristiaeth
  • Gwyliau mordeithiau

Mae datblygu meddwl yn galluogi dysgwyr i ennill dealltwriaeth ddyfnach o bynciau, i feddwl yn hyblyg a gwneud dyfarniadau a phenderfyniadau rhesymedig.

Mae pob un o’r pynciau yn cynnwys cyfres o weithgareddau sgiliau meddwl, wedi’u hategu gan wybodaeth gryno am y pwnc.

Awgrymir bod y gweithgareddau’n cael eu cyflawni yn gyntaf cyn i ddysgwyr gael y wybodaeth ategol.

Mae’r gweithgareddau wedi cael eu cynllunio i alluogi dysgwyr i feddwl am y pwnc. Nid yw o bwys os ydyn nhw’n gwneud camgymeriadau neu’n gwneud pethau’n anghywir!

Hamdden a Thwristiaeth
Awyrennau Rhad
Gwyliau Mordaith
Gwyliau Pecyn
Ffeiliau
Awyrennau Rhad
Gwyliau Mordaith
Gwersylloedd Gwyliau a Chyrchfannau yn y DU
Gwyliau Pecyn
Cyrfannau Twristiaeth

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.