Adnoddau
supporting image for Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-Eang - Teledu: Y Gwyll
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 17 Mawrth 2017
Awdur:
- Lynne Greenwood
Adnoddau perthnasol
Teledu
Cymraeg Ail Iaith
Les Médias
Ffrangeg
Archwilio'r Diwydiant Ffilm yn yr UDA ac yn y DU
Astudiaeth Ffilm, Astudior Cyfryngau
Y Cyfryngau
Cymdeithaseg
Astudio'r Cyfryngau TGAU: Adnoddau newyddion
Astudior Cyfryngau

Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-Eang - Teledu: Y Gwyll

Astudior Cyfryngau
CA5 >

Adnodd cynhwysfawr sy'n cefnogi addysgu un o'r testunau teledu dewisol ar gyfer y topig yma. Mae'r adnodd yn  ymdrin â'r holl gysyniadau allweddol y dylid eu hastudio megis iaith y cyfryngau, cynrychioliad, diwydiannau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Mae'r uned yn cynnwys amrediad eang o dasgau a gweithgareddau ar gyfer defnydd yr athro yn y dosbarth neu i'w cwblhau gan y dysgwyr yn annibynnol. Gyda'r gwaith daw Nodiadau Athro sy'n cyflwyno'r topig a’r adnodd yn ogystal â chynnig arweiniad gyda'r gweithgareddau.

Mae 'delio'n deg' gydag  adnoddau trydydd person  yn cael ei ddefnyddio ar gyfer beirniadaeth ac adolygiad, fodd bynnag os oes unrhyw beth wedi ei hepgor neu sydd heb fod yn fanwl gywir yna cysylltwch gyda ni er mwyn i ni wneud y cywiriadau angenrheidiol.

Er bod yr holl adnoddau’n gywir ar adeg eu cyhoeddi, dylai athrawon fod yn ymwybodol bod pethau’n symud yn gyflym yn niwydiant y cyfryngau ac felly dylent wirio bod y wybodaeth yn dal yn gyfredol ac yn gywir.

Uned 3
Cyfryngau
Teledu
Oes Fyd-eang
Dadansoddiad beirniadol
Ffeiliau
Cyflwyniad
Iaith y cyfryngau
Cynrychioliad
Diwydiannaur cyfryngau
Cynulleidfaoedd y cyfryngau
Cydnabyddiaethau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.