Adnoddau
supporting image for Bioleg TGAU - Clefyd, amddiffyniad a thriniaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 1 Chwefror 2017
Awdur:
- Lesley Evans
Adnoddau perthnasol
Cylchrediad
Bioleg, Gwyddoniaeth
Y llygad
Bioleg, Gwyddoniaeth
Yr arenau
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu uned 2
Bioleg

Bioleg TGAU - Clefyd, amddiffyniad a thriniaeth

Bioleg
CA4 >
Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu Clefyd, Amddiffyniad a Thriniaeth ar gyfer Bioleg TGAU/ Gwyddoniaeth Ddwyradd a Gwyddoniaeth Gymhwysol Ddwyradd.

Mae sylw eang i'r topig gyda llawer o adnoddau yn datblygu llythrennedd a rhifedd ac adnoddau eraill ar gyfer adolygu a chloi gwersi.

Nodwch os gwelwch yn dda bod angen meddalwedd Tarsia i ddefnyddio’r adnoddau hyn. Mae'r meddalwedd yn rhad ac am ddim a gellir ei lwytho i lawr o:

http://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia 

clefyd
Bioleg
Ffeiliau
Gweithgareddau Llythrennedd
Gweithgareddau Rhifedd
Prif weithgareddau dysgu
Cadarnhau'r dysgu

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.